Декларация за поверителност

FIZ – Център за масаж, кинезитерапия и физиотерапия”, наричан по-долу за краткост „Доставчик” или „FIZ.bg”, уважават вашето право на личен живот и целенасочено го защитават. Доставчикът публикува тази декларация за конфиденциалност с цел да ви информира за нашата политика и практика относно личните данни и възможностите да избирате начина, по който се събира и използва вашата лична информация онлайн. Нашите Web сайтове са организирани така, че по принцип да позволяват да ни посещавате в Интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация, за да можете лесно да намирате тази декларация, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка Уеб страница.

В случаите, когато заявите желание да Ви предоставим продуктите и услугите, които желаете да закупите, ние имаме нужда от информация и настоящата декларация за конфиденциалност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи. Настоящата декларация за конфиденциалност се отнася единствено за Доставчика.

Препоръчваме ви да се запознаете с пълния текст на декларацията за конфиденциалност на Доставчика:

1. Общи положения

1.1 С даването на поръчка за продукт и/или услуга от уеб сайтовете собственост на Доставчика, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат използвани от нас по смисъла и при спазване на Закона за защита на личните данни само в случаите, описани по-долу.
1.2. Предоставянето на каквато и да било лична информация и данни от Ваша страна е напълно доброволно.
2. Кога ще поискаме Вашата лична информация?

2.1. Когато имаме нужда от информация, която да Ви идентифицира лично (лична информация) или ще ни позволи да се свържем с Вас по телефон, електронна поща или стандартна поща. Тази информация ни е необходима единствено и само за обратна връзка с Вас, за изготвяне на проформа-фактури, фактури, уведомления за изтичащи периоди, профилактики, нови услуги, промоционални материали.
2.2. Личната информация, която Доставчикът събира за своите клиенти, се ограничава само до: име, презиме и фамилия, град, възраст, адрес, телефон, мобилен телефон и e-mail, но може да включва и допълнителна информация, когато трябва да се предоставят поръчани от Вас продукти или услуги.
2.3. В случаите, когато покупката на продукти/услуги се осъществява в уеб сайтовете на Доставчика и когато се изисква заплащане, ще Ви бъде поискана лична информация, нужна за осъществяването на това плащане (име, адрес, телефонен номер и номер на кредитна карта), където приложими се явяват условията за конфиденциалност на организацията, обработваща съответното плащане (еPay.bg, PayPal.com, Gate2shop и т.н).
2.3. Покупката на продукти и/или услуги от уеб сайтовете на Доставчик е възможно да се изисква регистрация на същите по електронен път. В тези случаи са приложими правилата за конфиденциалност на съответните сайтове, в които и където ще се извършват тези регистрации.
2.4. Доставчикът води статистика на посещенията в принадлежащите му уеб сайтове, която може да включва: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани Web сайтове, ключови думи в Web търсачки и други. Тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уеб сайтовете на Доставчикът.
3. Използване на Вашата лична информация

Вашата лична информация се използва от нас за следните цели:

3.1. Да предоставим поискани и/или закупени от Вас продукти и/или услуги.
3.2. Да предоставим актуална информация за най-новите продукти и/или услуги, предлагани в уеб сайтовете на Доставчика.
3.3. Да Ви информираме за нови продукти, услуги и технологии.
3.4. При Ваше желание да Ви уведомяваме за актуализации на продукти, специални оферти, нова информация и други продукти и/или услуги, предоставяни от Доставчика.

В определени случаи Доставчикът наема други фирми, организации или лица, които осъществяват определени действия от наше име: извършване на услуги, отговаряне на Ваши въпроси относно продукти и/или услуги, извършване на директни е-мейл кампании, обработка на информация и други. Ние предоставяме на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на договорените с нас услуги.
Случаите, в които Доставчикът може да разкрие Вашата лична информация, са следните:

 • Ако това се изисква от нормативен и/или подзаконов нормативен акт на действащото законодателство на Република България;
 • при необходимост от привеждане на дейността на Доставчика с действащите законови разпоредби
 • за защита на правата и/или имуществото на Доставчика;
 • реагиране при спешни и/или форсмажорни обстоятелства за личната безопасност на служителите и сътрудниците на Доставчикът, потребителите на продукти и/или услуги, закупени от Доставчикът или други лица.
 1. Контрол на Вашата лична информация4.1.Когато се регистрирате в някой от уеб сайтовете на Доставчикът или ни дадете лична информация по друг начин, Доставчикът се задължава да не споделя тази информация с трети лица и организации без Ваше разрешение, освен в случаите, описани в горния раздел.
  4.2. Вашата лична информация ще се използва само за целите, описани в горния раздел.
  4.3 Начинът за регистриране в уеб сайтовете на Доставчика, Ви дава възможност да ни уведомите дали желаете да се свържем с Вас.
  4.4. Доставчикът може да Ви изпраща периодично e-mail съобщения, с които да Ви информира за: потвърждения и статус на Ваши поръчки, технически проблеми и други.
  5. Достъп до Вашата лична информация5.1. Ние разчитаме на Вашата коректност в предоставянето на лична информация, за да Ви предоставим най-добрите продукти и услуги на най-ниски цени.
  5.2. Достъп до Вашата лична информация имат само определени служители на Доставчикът, определени от управителя на фирмата.
  6. Защита на Вашата лична информация6.1. Доставчикът целенасочено ще защитава предоставената от Вас лична информация. Ние използваме различни защитни технологии и процедури, за да предотвратим не оторизиран достъп или изтичане на Вашата информация.
  6.2. Нашите фирми-партньори, система за електронни разплащания, както и други услуги, полагат максимални усилия за запазване конфиденциалността на предоставяната от Вас информация.8. УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА8.1. Доставчикът си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика, да разрешава спорове относно собствеността върху акаунт или домейн. В тези случаи приложими се явяват следните правила:
  8.2. Доставчикът по подразбиране счита за собственик на акаунта (хостинг/домейн) е-mail адреса, от който е регистрирана услугата. Всяко лице, имащо право на достъп до този е-mail се счита за собственик на акаунта.
  8.3. В случай, че e-mail адреса е невалиден/прекратен, принадлежи на лице, което преустановило отношенията си с дадено юридическо лице или е собственост на лице, което не отговаря за обслужването на акаунта, Доставчикът има право да изиска допълнителна верификация посредством:
  – представяне на актуално състояние подписано от управителя/ изпълнителния директор на фирмата в случа, че тя фигурира като титуляр на акаунта;
  – представяне на копие от личната карта, в случай, че физическо лице фигурира като титуляр на акаунта;
  8.4. В случай, че като титуляр на акаунта не е вписана фирма или физическо лице, претендиращо за собственост, Доставчикът изисква представянето на лиценз или друг документ, доказващ по несъмнен начин, ползването на услугата или чрез представянето на фактури за заплащане и/или подновяване на услугата.
  8.5. В случай на смърт или трайна неспособност на истинския собственик да управлява акаунта, Доставчикът има право да предостави правото на собственост върху него на друго лице, фирма или организация, но след извършване на щателно и подробно проучване от негова страна.
  9. Доставчикът винаги счита съдебно решение или решение на държавен орган, в случай на спор за собственост върху акаунт.

  10. Промени в тази декларация

  10.1. Доставчикът си запазва правото периодично да актуализира настоящата декларация за конфиденциалност.
  10.2. При настъпването на съществени промени в декларацията за конфиденциалност, Доставчикът ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

Как Google използва „бисквитки“ в рекламирането

„Бисквитките“ помагат рекламирането да стане по-ефективно. Без тях за рекламодателя е по-трудно да достигне до аудиторията си или да знае броя на показаните реклами и колко кликвания са получили.

Много уебсайтове, като новинарски сайтове и блогове, си партнират с Google, за да показват реклами на посетителите си. При работата с партньорите си може да използваме „бисквитки“ за редица цели, например за да не виждате една и съща реклама отново и отново, да откриваме и спираме измамни кликвания и да ви показваме реклами, които е вероятно да са по-подходящи (например такива въз основа на посетени от вас уебсайтове).

В регистрационните си файлове съхраняваме архив на показваните от нас реклами. Тези сървърни регистрационни файлове обикновено включват заявката ви в мрежата, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират браузъра ви. Запазваме тези данни поради редица причини, най-важните от които са подобряването на услугите ни и поддържането на сигурността на системите ни. Правим данните в регистрационните файлове анонимни, като премахваме част от IP адреса (след 9 месеца) и информацията от „бисквитките“ (след 18 месеца).

Рекламните ни „бисквитки“

За да помогнем на партньорите си да управляват рекламите и уебсайтовете си, предлагаме много продукти, включително AdSense, AdWords, Google Анализ и набор от услуги под марката на DoubleClick. Когато посетите страница, която използва един от тези продукти, – на някой от сайтовете на Google или на наши партньори, – до браузъра ви може да бъдат изпратени различни „бисквитки“.

Те може да бъдат зададени от няколко различни домейна, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. Някои от рекламните ни продукти позволяват на партньорите ни да използват други услуги съвместно с нашите (например услуга за измерване и отчитане на рекламите), а те може да изпращат до браузъра ви свои собствени „бисквитки“, които ще бъдат зададени от техните домейни.

Вижте още подробности за типовете „бисквитки“, използвани от Google и партньорите ни, и заначина, по който ги ползваме.

Как можете да контролирате рекламните „бисквитки“

Можете да използвате настройките за реклами, за да управлявате рекламите от Google, които виждате, и да се откажете от реклами въз основа на интереси. Дори ако се откажете от рекламите от този тип, пак може да виждате реклами, основаващи се на фактори като общото ви местоположение, получено от IP адреса ви, типа на браузъра ви и неотдавнашни търсения, свързани с текущото ви търсене.

Можете също да управлявате използваните за онлайн рекламиране „бисквитки“ на много фирми от базираната в САЩ страница aboutads.info choices или от страницата в Европейския съюз Your Online Choices.

Накрая можете да управлявате „бисквитките“ в уеб браузъра си.

Други технологии, използвани в рекламирането

Рекламните системи на Google може да ползват други технологии, включително Flash и HTML5, за функции като показването на интерактивни рекламни формати. Например може да използваме IP адреса, за да определим общото ви местоположение. Възможно е и да изберем рекламиране въз основа на информацията за компютъра или устройството ви, като модела на устройството ви, типа браузър или сензорите в устройството ви, например акселерометъра.

Местоположение

Рекламните продукти на Google може да получават или да достигат до изводи за информация за местоположението ви от различни източници. Например може да определим общото ви местоположение чрез IP адреса ви; може да получим точно местоположение от мобилното ви устройство; може да направим извод за местоположението ви от заявките ви за търсене; използвани от вас уебсайтове или приложения може да ни изпращат информация за местоположението ви. Google ползва данните за местоположението в рекламните си продукти, за да подобри уместността на показваните ви реклами, да измерва ефективността на рекламите и да отчита анонимни статистически данни пред рекламодателите.

Анонимни идентификатори в мобилни устройства

За да показваме реклами в услуги, за които технологията на „бисквитките“ е възможно да не е налице (например в мобилни приложения), може да използваме анонимни идентификатори. Те изпълняват функции, подобни на тези на „бисквитките“. За да се откажете от рекламите въз основа на интереси, изпълнете инструкциите по-долу за мобилното си устройство.

Android

 1. Отворете приложението Google Settings на устройството си.
 2. Изберете Реклами.

iOS

Устройствата с iOS 6 и по-нови версии използват идентификатора за рекламиране на Apple. За да научите повече за ограничаването на проследяването на рекламите посредством този идентификатор, посетете менюто „Настройки“ на устройството си.

Кое определя рекламите от Google, които виждате?

За определяне на показваната ви реклама се вземат много решения.

Понякога рекламата, която виждате, е въз основа на местоположението ви. IP адресът ви обикновено дава добра представа къде приблизително се намирате. Ето защо на началната си страница в YouTube.com може да видите реклама, която популяризира предстоящ филм в държавата ви.

Понякога рекламата, която виждате, е въз основа на контекста на дадена страница. Ако разглеждате страница със съвети за градинарство, може да видите реклами за градински инструменти.

Понякога рекламата, която виждате на дадена страница, се показва от Google, но е избрана от друга компания. Може например да сте се регистрирали в уебсайт на вестник. От предоставената от вас информация вестникът е в състояние да взема решения какви реклами да ви показва и може да използва за тази цел съответните ни продукти.

Защо виждам реклами от Google за продукти, разглеждани от мен преди?

Може да видите реклами за продукти, които сте разглеждали по-рано, чрез така наречения ремаркетинг. Да предположим, че посетите уебсайт, на който се продават стикове за голф, но не купите такива при първото си посещение. Собственикът на сайта може да иска да ви насърчи да се върнете и завършите покупката си. Google предлага услуги, които позволяват на операторите на уебсайтове да насочват рекламите си към хора, посетили страниците им.

За целта Google чете „бисквитка“, която вече е в браузъра ви, или поставя такава, когато посетите сайта за голф (при положение че браузърът ви позволи това).

Когато посетите друг сайт, който работи с Google, но може да няма нищо общо с голф, е възможно да видите реклама за стиковете. Това е, защото браузърът изпраща до нас същата „бисквитка“. Възможно е ние на свой ред да я използваме, за да ви покажем реклама, която може да ви насърчи да купите стиковете.

Посещението ви на сайта за голф може също така да се използва от Google, за да ви показва персонализирани реклами, когато впоследствие търсите стикове за голф с Google.

Имаме обаче ограничения по отношение на ремаркетинга. Забраняваме на рекламодателите например той да е въз основа на деликатна информация, като здравно състояние или религиозни вярвания.

Запази час