Физиотерапията днес

Физиотерапията днес

Природата е дарила нас, човешките същества, с най-съвършения механизъм, съществуващ на Земята – нашето тяло. За да се чувстваме добре, да бъдем здрави и енергични, трябва да се погрижим за него. От древни времена хората въздействат върху своето тяло по многобройни начини. За подобряване на движението,стойката, за здраво и пълноценно тяло, за премахване на болката, са измисляни, прилагани и подобрявани различни способи, произхождащи от древни народи, наричани с различни имена. Именно един от тях е заложен в съвременното лечение,в чиито основи са единствено физически методи или иначе казано – физиотерапията.

Оскфордският университет дефинира физиотерапията (physio-гр. природа) като лечение чрез физически методи като упражения, масаж и мобилизации, а не чрез лекарствена и хирургическа намеса.

The treatment of disease, injury, or deformity by physical methods such as massage, heat treatment, and exercise rather than by drugs or surgery.

Какво е болката? Обикновено болката, всъщност е само мозъчен индикатор, аларма, сигнал, че нещо в цялостта е нарушено, не работи правилно, не е в нормалната си позиция. А причините за нея може да са много разнообразни. От стрес и неправилна позиция на тялото в бурния ни ден до стара травма, заради която сме обездвижили основните си групи мускули и стави, спомагащи за правилната функция на цялото тяло.

 

Изследвания показват, че хроничната болка може да не е предизвикана само от физическа травма, но също така от стрес и емоционални проблеми. Физическата болка алармира човека, че все още има емоционална работа, която трябва да се свърши.

Нека погледнем какво ни сигнализира болката в най-често засегнатите области.

Врат

Болката във врата сигнализира за нуждата от прошка. Може да е прошка към друг човек или към нас самите.

Горна част на гърба

Липса на емоционална подкрепа. Може хората да се чувстват недооценени или да подтискат чувства на обич.

Кръст

Болката в кръста може да сигнализира, че хората имат финансови притеснения. Нужно е по-добро управление на парите и изготвяне на финансов план.

Човешкото тяло трябва да се разглежда като едно цяло, защото органите и системите в него фунционират в тясна връзка. Оптималния ефект от физиотерапията се изразява не само в подобряването на функциите на системите, но и в повдигането на мотивацията, увереността и самочувствието. Хората трябва да осъзнаят, че всичко е в техните ръце, а те само трябва да предприемат необходимите действия, за да позволят на тялото да се самоизлекува и влезе в кондиция.

 

“Движението по своето въздействие е в състояние да замени всяко лекарство, но всички лекарства в света не са в състояние да заменят въздействието на движението”