Деница Иванова

Кинезитерапевт

Кинезитерапевт Деница Иванова

Образование – Национална спортна академия „Васил Левски“

Магистър специалност „Кинезитерапия“

Тракийски университет ,Медицински колеж Професионален  бакалавър специалност “ Рехабилиратор“

Запази час
0